DANSATORI RECOMANDAȚI DANSATORI!
Avem o promoție specială pentru cei care ne recomandă dansatori. Dacă recomandați pe cineva la noi și respectiva persoană se înscrie la un curs, veți primi un cupon în valoare de XXX RON pe care îl puteți folosi pentru consumațiile de la bar.
Imagine
Școală de dans
VIAȚA E UN DANS
ACASĂDESPRE NOISCURT ISTORICASOCIAȚIA PĂRINȚILORȘCOLI ÎNFRĂȚITEPERSONALREVISTA ȘCOLIINOUTĂȚICATALOGEXAMENEEVALUARE NAȚIONALĂ VIIIEVALUARE NAȚIONALĂ VIEVALUARE NAȚIONALĂ IVEVALUARE NAȚIONALĂ IISIMULĂRI EXAMENEELEVI2019/2020Clasa pregătitoare 2019-2020PROFESORICOMISIA ÎNVĂȚĂTORICOMISIA LIMBĂ ȘI COMUNICARECOMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚECOMISIA OM ȘI SOCIETATE, ARTE ȘI EDUCAȚIEPĂRINȚIÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOAREFORMULARECATALOG (PĂRINȚI)OFERTA EDUCAȚIONALĂTERRA - CURIOZITĂȚI GEOGRAFICEGEOINFORMATICĂMATEMATICĂ ÎNTRE JOC ȘI ȘTIINȚĂLECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂCLUB DE LIMBĂ GERMANĂCLUB DE ROBOTICĂ ȘI PROGRAMAREECDLCONSILIER EDUCATIVACTIVITĂȚIACTIVITĂȚI 2018/2019CENTENARUL MARII UNIRI24 februarie 2019MICA UNIRE15 ianuarie 2019ZILELE ȘCOLIICERC PEDAGOGIC ÎNVĂȚĂTORICERC PEDAGOGIC GEOGRAFIEACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE 2016-2017Primăvara-în dar mamei!Umbreluța ToamneiȘi eu știu să dăruiesc!Patrula de reciclareAlte proiecte/activitățiȘcoala de vară 2017Siguranță rutierăDonează o carte pentru CahulArtă și Cultură EuropeanăCEACLOGOPEDIECONTACT
school-background-design_1308-209
NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ!
CLASA PREGĂTITOARE 
2019-2020
CALENDARUL ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE

 • 26 februarie-20 martie 2019: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor  care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2019 și comunicarea rezultatului, în scris, părintelui;
 • 4 martie - 22 martie 2019: Completarea cererilor-tip de înscriere, online sau la sediul unității școlare, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8-18.00;
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
 • 25 martie 2019: Procesarea, de către comisia națională, a cererilor-tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție;
 • 26-27 martie 2019: Procesarea la nivelul unității de învățământ a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție;
 • 28 martie 2019: Procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție;
 • 29 martie 2019: Afișarea în unitatea de învățământ și pe site a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
 • 2-8 aprilie 2019: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție între cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate; Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea aflată pe prima poziție;
 • 11 aprilie 2019: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
Metodologia de înscriere
Calendarul de înscriere
prega
13 MARTIE 2019
„ZIUA PORȚILOR DESCHISE”
VĂ AȘTEPTĂM SĂ VIZITAȚI CLASELE PREGĂTITOARE!
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG LA CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020!
Untitled
Plan de școlarizare clasa pregătitoare
 2019-2020
3 clase - 75 locuri
CPA - Înv. Corodeanu Aglaia
CPB - Înv. Sava Viorica
CPC - Înv. Pescaru Clara

      Ziua Porţilor Deschise este unul dintre cele mai frumoase evenimente din viaţa şcolii noastre, atunci când pentru prima data, cei mai mici copii împreună cu părinţii lor, se vor conecta la mediul nostru şcolar. Evenimentul se adresează părinţilor din oraşul Tecuci şi din localităţile limitrofe, ai căror copii urmează să fie înscrişi în clasa pregătitoare în anul şcolar 2019 - 2020.
 Vă aşteptăm cu drag !
13 martie 2019
TELEFON VERDE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
0800816236
Circumscripția școlară
Criterii de departajare
Vârsta de înscriere la clasa pregătitoare
Extras din metodologie:
Art.5. Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.
Art.6. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
ÎNSCRIERE ONLINE CLASA PREGĂTITOARE
Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2018 - 2019
CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
 • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
 • Evaluarea se efectuează în perioada  26 februarie - 20 martie 2019.
 • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
 • Părintele poate opta:
 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.
NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?
 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
A. Prima etapă: 25 - 29 martie
- de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00
- părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
 • 30 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă
B. A doua etapă: 2 - 8 aprilie
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 11 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI
I. Criterii generale:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
II. Criterii specifice:
 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?
 • Din următoarele surse:
 • Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2019.
 • Direct de la şcoli, cu ocazia Zilelor porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
 •  De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2018 - 2019, în învăţământul primar.
 • Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Arad - 257).
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.
CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
 • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
 • Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
 • În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
 • Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (