COPYRIGHT © 2020
Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”, Tecuci
ACASĂDESPRE NOISCURT ISTORICASOCIAȚIA PĂRINȚILORȘCOLI ÎNFRĂȚITEPERSONALREVISTA ȘCOLIINOUTĂȚICATALOGEXAMENEEVALUARE NAȚIONALĂ VIIIEVALUARE NAȚIONALĂ VIEVALUARE NAȚIONALĂ IVEVALUARE NAȚIONALĂ IISIMULĂRI EXAMENEELEVI2020-2021Clasa pregătitoare 2020-2021EURO 200PROFESORICOMISIA ÎNVĂȚĂTORICOMISIA LIMBĂ ȘI COMUNICARECOMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚECOMISIA OM ȘI SOCIETATE, ARTE ȘI EDUCAȚIEPĂRINȚIÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOAREFORMULARECATALOG (PĂRINȚI)OFERTA EDUCAȚIONALĂTERRA - CURIOZITĂȚI GEOGRAFICEGEOINFORMATICĂMATEMATICĂ ÎNTRE JOC ȘI ȘTIINȚĂLECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂCLUB DE LIMBĂ GERMANĂCLUB DE ROBOTICĂ ȘI PROGRAMARETRANSPARENȚĂ BUGETARĂCOMISIICONSILIER EDUCATIVCEACACTIVITĂȚIACTIVITĂȚI 2020/2021CONCURS IORGU IORDANACTIVITĂȚI 2019/2020CONCURS IORGU IORDANACTIVITĂȚI 2018/2019CENTENARUL MARII UNIRI24 februarie 2019MICA UNIRE15 ianuarie 2019ZILELE ȘCOLIICERC PEDAGOGIC ÎNVĂȚĂTORICERC PEDAGOGIC GEOGRAFIEACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE 2016-2017Primăvara-în dar mamei!Umbreluța ToamneiȘi eu știu să dăruiesc!Patrula de reciclareAlte proiecte/activitățiȘcoala de vară 2017Siguranță rutierăDonează o carte pentru CahulArtă și Cultură EuropeanăECDLPROGRAMARELOGOPEDIECONTACT
NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ!
DSC_0358
CLASA PREGĂTITOARE 
2020-2021
Documente necesare în dosarul de înscriere 
în clasa pregătitoare 
 • Cerere-tip de înscriere - se va imprima la unitatea școlară
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului 
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului 
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul). 
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
 • Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate  - de la medicul de familie
 • Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate -  de la medicul de familie

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE

 • 25 februarie-20 martie 2020: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor  care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2020 și comunicarea rezultatului, în scris, părintelui;
 • 4 martie - 23 martie 2020: Completarea cererilor-tip de înscriere, online sau la sediul unității școlare, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8-18.00;
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
 • 26 martie 2020: Procesarea, de către comisia națională, a cererilor-tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție;
 • 27-30 martie 2020: Procesarea la nivelul unității de învățământ a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție;
 • 31 martie 2020: Procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție;
 • 1 aprilie 2020: Afișarea în unitatea de învățământ și pe site a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
 • 23-30 aprilie 2020: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție între cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate; Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea aflată pe prima poziție;
 • 7 mai 2020: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
Metodologia de înscriere
Calendarul de înscriere
6 MARTIE 2020
„ZIUA PORȚILOR DESCHISE”
VĂ AȘTEPTĂM SĂ VIZITAȚI CLASELE PREGĂTITOARE!
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG LA CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021!
Untitled
Plan de școlarizare clasa pregătitoare
 2020-2021
3 clase - 75 locuri
CPA - Înv. Păduraru Fănica
CPB - Înv. Ghiorghiță Valentina
CPC - Învățător nou

      Ziua Porţilor Deschise este unul dintre cele mai frumoase evenimente din viaţa şcolii noastre, atunci când pentru prima data, cei mai mici copii împreună cu părinţii lor, se vor conecta la mediul nostru şcolar. Evenimentul se adresează părinţilor din oraşul Tecuci şi din localităţile limitrofe, ai căror copii urmează să fie înscrişi în clasa pregătitoare în anul şcolar 2020 - 2021.
 Vă aşteptăm cu drag !
6 martie 2020
TELEFON VERDE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
0800816236
Circumscripția școlară
Criterii de departajare
Vârsta de înscriere la clasa pregătitoare
Extras din metodologie:
Art.5. Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.
Art.6. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
ÎNSCRIERE ONLINE CLASA PREGĂTITOARE