COPYRIGHT © 2024
ACASĂDESPRE NOISCURT ISTORICASOCIAȚIA PĂRINȚILORȘCOLI ÎNFRĂȚITETIPIZATECONSILIUL DE ADMINISTRATIEMOBILITATEPERSONALREVISTA ȘCOLIINOUTĂȚICONCURSURIPREVENIRE VIOLENȚĂCONCURSURI ȘCOLARECLASA PREGĂTITOAREÎNSCRIERE 2023ÎNSCRIERE 2024LEGI - NORMEȘCOALA VERDECCD GALATIEXAMENEEVALUARE NAȚIONALĂ VIIIEVALUARE NAȚIONALĂ VIEVALUARE NAȚIONALĂ IVEVALUARE NAȚIONALĂ IISIMULĂRI EXAMENEELEVI2022-2023Clasa pregătitoare 2021-2022Clasa preg[titoare 2022 - 2023EURO 200PROFESORICOMISIA ÎNVĂȚĂTORICOMISIA LIMBĂ ȘI COMUNICARECOMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚECOMISIA OM ȘI SOCIETATE, ARTE ȘI EDUCAȚIEPĂRINȚIÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOAREFORMULARECATALOG (PĂRINȚI)OFERTA EDUCAȚIONALĂTERRA - CURIOZITĂȚI GEOGRAFICEGEOINFORMATICĂMATEMATICĂ ÎNTRE JOC ȘI ȘTIINȚĂLECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂCLUB DE ROBOTICĂ ȘI PROGRAMARETRANSPARENȚĂ BUGETARĂCOMISIICONSILIER EDUCATIVSCIMCEACCURRICULUMACTIVITĂȚIACTIVITĂȚI 2023/2024DESCHIDERE AN ȘCOLARLET S DO IT ROMANIA!ZIUA ȘCOLIIERASMUS+ONSSACTIVITĂȚI 2022/2023ȘCOALA DE VARĂHAI LA PROGRAMARECONCURS NEXTLABTECH 2022SĂPTĂMÂNA VERDEZIUA PORȚILOR DESCHISEACTIVITĂȚI 2021/2022REDACTIVITĂȚI 2020/2021CONCURS IORGU IORDANACTIVITĂȚI 2019/2020CONCURS IORGU IORDANACTIVITĂȚI 2018/2019CENTENARUL MARII UNIRI24 februarie 2019MICA UNIRE15 ianuarie 2019ZILELE ȘCOLIICERC PEDAGOGIC ÎNVĂȚĂTORICERC PEDAGOGIC GEOGRAFIEACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE 2016-2017Primăvara-în dar mamei!Umbreluța ToamneiȘi eu știu să dăruiesc!Patrula de reciclareAlte proiecte/activitățiȘcoala de vară 2017Siguranță rutierăDonează o carte pentru CahulArtă și Cultură EuropeanăECDLPROGRAMAREMEET AND CODEWEBWIZARDSHARDCORE HACKATHONUNIREA HACKATHON - 2021CHRISTMAS HACKATHON- 2020BEBRASEMPOWERSOFTFIICODENEXTLABTECHLOGOPEDIECONTACT
NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ!

Documente necesare în dosarul de înscriere 
în clasa pregătitoare 
 • Cerere-tip de înscriere - se va imprima la unitatea școlară
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului 
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului 
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul). 
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
 • Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate  - de la medicul de familie
 • Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate -  de la medicul de familie

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE

 • 29 martie - 28 aprilie 2021: Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică;
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
 • 10-11 mai 2021: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
 • 11-18 mai 2021: Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază; Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază; 
 • 19 mai 2021: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție;
 • 20 mai 2021: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
 • 24-31 mai 2021: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;
 • 4 iunie 2021: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
Metodologia de înscriere
Calendarul de înscriere
24 februarie 2021
„ZIUA PORȚILOR DESCHISE”
VĂ AȘTEPTĂM SĂ VIZITAȚI CLASELE PREGĂTITOARE!
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG LA CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022!
Untitled
Plan de școlarizare clasa pregătitoare
 2021-2022
3 clase - 75 locuri
CPA - Înv. Coman Luminița
CPB - Înv. Cojocariu Georgiana
CPC - Înv. Cărăuș Tanța

      Ziua Porţilor Deschise este unul dintre cele mai frumoase evenimente din viaţa şcolii noastre, atunci când pentru prima data, cei mai mici copii împreună cu părinţii lor, se vor conecta la mediul nostru şcolar. Evenimentul se adresează părinţilor din oraşul Tecuci şi din localităţile limitrofe, ai căror copii urmează să fie înscrişi în clasa pregătitoare în anul şcolar 2021 - 2022.
 Vă aşteptăm cu drag !
martie 2021
TELEFON VERDE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
0800816236
Circumscripția școlară
Criterii de departajare
Vârsta de înscriere la clasa pregătitoare

Elevii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2021, se înscriu la clasa pregătitoare.
Pentru elevii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021, părinții depun la înscriere o recomandare eliberată de grădiniță.
ÎNSCRIERE ONLINE CLASA PREGĂTITOARE