COPYRIGHT © 2024
ACASĂDESPRE NOISCURT ISTORICASOCIAȚIA PĂRINȚILORȘCOLI ÎNFRĂȚITETIPIZATECONSILIUL DE ADMINISTRATIEMOBILITATEPERSONALREVISTA ȘCOLIINOUTĂȚICONCURSURIPREVENIRE VIOLENȚĂCONCURSURI ȘCOLARECLASA PREGĂTITOAREÎNSCRIERE 2023ÎNSCRIERE 2024LEGI - NORMEȘCOALA VERDECCD GALATIEXAMENEEVALUARE NAȚIONALĂ VIIIEVALUARE NAȚIONALĂ VIEVALUARE NAȚIONALĂ IVEVALUARE NAȚIONALĂ IISIMULĂRI EXAMENEELEVI2022-2023Clasa pregătitoare 2021-2022Clasa preg[titoare 2022 - 2023EURO 200PROFESORICOMISIA ÎNVĂȚĂTORICOMISIA LIMBĂ ȘI COMUNICARECOMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚECOMISIA OM ȘI SOCIETATE, ARTE ȘI EDUCAȚIEPĂRINȚIÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOAREFORMULARECATALOG (PĂRINȚI)OFERTA EDUCAȚIONALĂTERRA - CURIOZITĂȚI GEOGRAFICEGEOINFORMATICĂMATEMATICĂ ÎNTRE JOC ȘI ȘTIINȚĂLECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂCLUB DE ROBOTICĂ ȘI PROGRAMARETRANSPARENȚĂ BUGETARĂCOMISIICONSILIER EDUCATIVSCIMCEACCURRICULUMACTIVITĂȚIACTIVITĂȚI 2023/2024DESCHIDERE AN ȘCOLARLET S DO IT ROMANIA!ZIUA ȘCOLIIERASMUS+ONSSACTIVITĂȚI 2022/2023ȘCOALA DE VARĂHAI LA PROGRAMARECONCURS NEXTLABTECH 2022SĂPTĂMÂNA VERDEZIUA PORȚILOR DESCHISEACTIVITĂȚI 2021/2022REDACTIVITĂȚI 2020/2021CONCURS IORGU IORDANACTIVITĂȚI 2019/2020CONCURS IORGU IORDANACTIVITĂȚI 2018/2019CENTENARUL MARII UNIRI24 februarie 2019MICA UNIRE15 ianuarie 2019ZILELE ȘCOLIICERC PEDAGOGIC ÎNVĂȚĂTORICERC PEDAGOGIC GEOGRAFIEACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE 2016-2017Primăvara-în dar mamei!Umbreluța ToamneiȘi eu știu să dăruiesc!Patrula de reciclareAlte proiecte/activitățiȘcoala de vară 2017Siguranță rutierăDonează o carte pentru CahulArtă și Cultură EuropeanăECDLPROGRAMAREMEET AND CODEWEBWIZARDSHARDCORE HACKATHONUNIREA HACKATHON - 2021CHRISTMAS HACKATHON- 2020BEBRASEMPOWERSOFTFIICODENEXTLABTECHLOGOPEDIECONTACT
NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ!
Descarcă documente editabile EURO 200
Cerere EURO 200
ACTE NECESARE   EURO 200
1. Termenul limita de depunere a dosarelor este pana la 17.04.2020
 
2. Conditiile de acordare a ajutorului ”EURO 200” sunt conform art.2 din H.G. nr. 1294/13.08.2004:
a) sunt elevi în învătământul de stat în vârstă de până la 26 de ani;
b) au un VENIT BRUT pe membru de familie sub 250 lei.
c) ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
Prin termenul familie se intelege:
- sotul si sotia sau sotul, si copiii lor necăsătoriti, care locuiesc si gospodăresc împreună.
- situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.
- bărbatul si femeia, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.
Prin termenul copil se intelege
- copilul provenit din căsătoria sotilor,
- copilul unuia dintre soti,
- copilul adoptat, precum si copilul încredintat unuia sau ambilor soti ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.
 

3. Dosarul va cuprinde:
1) cerere conform  modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea de învătământ la care este înscris elevul. Cererea va fi completată in cazul elevilor de un părinte, tutore sau curator, după caz.
     Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de următoarele documente:
a)       copie a certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului,
a1)   copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
b)       copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlati membri ai familiei;
c)       adeverintă de la instituțiile de învătământ/unitătile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;
d)       acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei în luna precedentă depunerii cererii
-        adeverinta de salariu cu venitul brut (în cazul salariaților)
-        adeverință privind venituri potențiale provenite din valorificarea bunurilor mobile și imobile (actele doveditoare privind veniturile vor fi emise de catre administrațiile financiare din localitatea de domiciliu);
-        cupon somaj/pensie
NOTĂ: La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.
e)       declaratie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) – ”au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei” -  si că dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minimă standard.
f)        adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte media generală din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
g)       adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
h)       ancheta socială efectuată de autoritățile administrației publice locale  pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei. ( în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare și prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 261/2001 cu cu modificările și completările ulterioare; aceasta trebuie să conțină concluzia anchetei recomandarea asistentului social de la UAT/Consiliul Local privind acordarea acestui tip de ajutor pentru respectivul elev
 

4. Documentele prevăzute la pct 5 alin. (1) lit. a) - b) se vor depune în copie, cu conditia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.
 
5. Persoanele din cadrul unitătii de învătământ, desemnate de către presedintele comisiei din unitatea de învătământ, vor confrunta actele prevăzute la pct. 3 cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mentiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.
CALENDARUL PENTRU ANUL 2020
1.       DEPUNEREA DOSARELOR PANA IN DATA DE 17.04.2020
2.       EVALUAREA CERERILOR DE CATRE COMISIILE DIN UNITATILE DE INVATAMANT  IMPREUNA CU  COMISIILE DE ANCHETA SOCIALA -22.04. – 14.05.2020